Ενημέρωση καταρτιζομένων – Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση ή ήδη νοσεί, ότι είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τους εφόσον διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για είσοδο στο E-class, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις της ασύγχρονης εκπαίδευσης προκειμένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες κατάρτισης του τρέχοντος εξαμήνου.

Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να αποστείλουν υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση στο e–mail  του ΔΙΕΚ Αγρινίου (iekagrin@sch.gr) το συντομότερο δυνατόν.

Επανέναρξη λειτουργίας ΔΙΕΚ Αγρινίου

Η επανέναρξη λειτουργίας του Δημοσίου ΙΕΚ Αγρινίου θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 σύμφωνα με την
Κ1/55594/13-5-2020 εγκύκλιο της ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ.  Το σχέδιο για την επαναλειτουργία του ΙΕΚ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

  • Διεξαγωγή θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες στο χώρο του ΙΕΚ Αγρινίου με ώρα έναρξης 15:15 μ.μ. 
  • Λήξη έτους κατάρτισης: 30 Ιουνίου 2020.
  • Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται και επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020.
  • Η κατάρτιση θα πραγματοποιείται σε διδακτικές ώρες 35΄με αύξηση ωρολογίου προγράμματος κατά 2 ώρες την ημέρα , το οποίο θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας στις 15/5/2020.

Έκτακτα μέτρα στην εξυπηρέτηση του κοινού για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Το ΔΙΕΚ Αγρινίου, στο πλαίσιο της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και με στόχο την προστασία του κοινού και των εργαζομένων ανακοινώνει ότι από 18/3/2020 μέχρι 10-05-2020 θα εξυπηρετεί το κοινό αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής οδού.

Πιο συγκεκριμένα κάθε αίτημα προς το ΔΙΕΚ Αγρινίου θα υποβάλλεται μέσω της παρακάτω φόρμας:

Φόρμα αιτημάτων προς το ΔΙΕΚ Αγρινίου

και η απάντηση θα αποστέλλεται στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανακοίνωση Διευθυντή ΙΕΚ Αγρινίου σχετικά με την εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση

Προς: Καταρτιζόμενους ΔΙΕΚ Αγρινίου

Παρακαλώ να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass του ΔΙΕΚ Αγρινίου προκειμένου να μελετήσετε το επικαιροποιημένο υλικό που έχουν αναρτήσει οι Εκπαιδευτές σας.

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Αγρινίου
Πάρις Βεντήρης

Erasmus

Συμμετοχή του ΔΙΕΚ Αγρινίου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ202 για τα έτη 2019-2021

Το ΔIEΚ Αγρινίου συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ KA202 (επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) με αρ. Σύμβ. 2019-1-ΕS01-ΚΑ202-065847 και τίτλο: “Ανάσχεση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης μέσα από την ομαδική εργασία, την δημιουργία κινήτρων και την ένταξη των μεταναστών – ABSVETPRO”, μαζί με τέσσερα άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τη Σλοβακία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.


Στόχος του προγράμματος είναι να μειώσει και να αποτρέψει τον μεγάλο αριθμό απουσιών και εγκατάλειψης της εκπαίδευσης, να ευνοήσει την ταχεία ένταξη των μεταναστών, να μελετήσει και να συγκρίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης των εμπλεκόμενων χωρών, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στις μεθοδολογίες που βασίζονται στις τεχνολογίες Πληροφόρησης, επικοινωνίας και βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Στόχος του προγράμματος είναι να μειώσει και να αποτρέψει τον μεγάλο αριθμό απουσιών και εγκατάλειψης της εκπαίδευσης, να ευνοήσει την ταχεία ένταξη των μεταναστών, να μελετήσει και να συγκρίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης των εμπλεκόμενων χωρών, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στις μεθοδολογίες που βασίζονται στις τεχνολογίες Πληροφόρησης, επικοινωνίας και βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων.